TITANIUM – ฉากกั้นอาบน้ำ บานเลื่อนกึ่งเปลือย

บานเลื่อนเปลือย กระจกเทมเปอร์ใส 6 มม. ระบบล้อบนและล้อล่าง โปร่งโล่ง ไม่มีเฟรมข้าง ลงตัวทุกการใช้งาน

รางล่าง เป็นธรณีกันน้ำในตัว ติดตั้งบนพื้นเรียบได้

ระบบล้อคู่ ยึด 4 จุด ทนทาน ไม่ตกราง