TOPAZ / OPAL

บานเลื่อนแบ่ง 4 แบบมีเฟรม กระจกเทมเปอร์ใส 4 มม. เหมาะสำหรับหน้างานกว้าง ต้องการเข้าตรงกลาง

เสาปีกมือจับ ดีไซน์เรียบ ปิดสนิทด้วยแถบยางแม่เหล็ก

ระบบล้อคู่บนและล่าง ทนทาน ไม่ตกราง รางล่างเป็นธรณีกันน้ำในตัว